FANDOM


Autorstwa Komandora Fly
Wojna domowa na Nexus Zero to jedna z wojen domowych.

Historia

Przyczyny

  • Konflikt pomiędzy Vokami a Nexusanami.
  • Czeste zamieszki na Nexus Zero

Preludium

W trakcie wojen huttowskich doszło do starć między żołnierzami Republiki a łowcami nagród Rotty. W rządzie Nexusańskim były dwie opinie na temat tej potyczki. Część rządu (ta antyrepublikańska) podburzyła Voków przeciwko Nexusanom. Wkrótce po tym doszło do zamieszek, które przerodziły się wojnę domową.

Pierwsza faza (19 ABY - 25 ABY)

Druga faza (26 ABY - 33 ABY)

Trzecia faza (34 ABY - 43 ABY)

Czwarta faza (44 ABY - 52 ABY)

Piąta faza (53 ABY - 63 ABY)

==Szósta faza

Skutki