FANDOM


Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Neuro 121. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Autorstwa Neura 121
 Było imperium stworzonym przez Hoserra Tarkina.


Historia

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia. Niektóre informacje mogą być nieszczegółowe lub niekompletne.


Fakty Out-Universe

  • ...

Fakty In-Universe

  • ...