FANDOM


Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Maja108. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
V3 - W0 - SDY - 3P0 - 80*DK - 2WQ - 1XYZ -YT-20O5 - 42 SDY - inaczej Wi-Trzi 2005 SDY. 1 robot gatunku #V3, stworzony przez Darinę Dolin 14 marca 42 SDY. Jego nazwa oznacza tyle co:

- Robot - Ilość energii - Era - Kod rejestracyny - Pamięć Podręczna, Zaawansowana (*), Wyprodukowana domowo - Potrzeby - Zestaw zapasowy - System-Oprogramowanie - Rok budowy