FANDOM


Unum Sola - żołnież w wojsku Konfederacji Niezależnych Systemów.

Biografia

Unum urodził się i wychowywał na planecie Raxus, tuż przed Wojnami Klonów poznał młodą kobietę w której się zakochał i ożenił.

Wojny Klonów

Gdy wybuchła wojna został zwerbowany do armii Separatystów. Po niecałym roku służby został przeniesiony na Russan do batalionu Generała Grievousa, gdzie otrzymał stopień porucznika.

Źródła