FANDOM


Era-preEra-oldEra-repEra-urEra-impEra-nr
Autorstwa Chinrna

Taranga - antyczny zwój zawierający opis ras wybranych (Manot) przez Ondai i jego wyznawców a także wierzących jako rasy przez niego ulubione i którym to często pomaga lub się przypatruje. Często sam Ondai jest mniejszym lub większym bóstwem w religii danej rasy, w większości przypadków.

Historia

Tarangę napisano przed 28 000 BBY i ukryto głęboko na planecie Utapau, gdzie to kilkanaście tysięcy lat później ją odkryto, wraz z innymi zwojami prawdopodobnie spisanymi przez kult Ondai, które to jednak ze względu na upływ czasu oraz wilgotność jaskini w której to zostały pochowane po prostu zmieniły się w szlam. Powszechnie uważa się że lista jest niekompletna.

Język zwoju zinterpretowano jako Mandaba - język używany przez Selonian którzy to figurują jako najważniejsze Manot w samym piśmie. Same Manot zaś podzielone są na kilka grup - ważniejsze, mniej ważne i najmniej istotne określane kolejno jako Za, Va i Ka. Każda rasa ma przypisany do siebie symbol będący pośrednim między pismem obrazkowym Selonian, oraz znakami, oraz posiada własne Hanaka, tytulaturę Seloniańską. Jedynie najniższe, Ka nie mają symbolu.

W 200 BBY zwoje pokazano głowom religii wszystkich ras wymienionych, większość zareagowała na to zszokowana, z czego jedna z nich - Catharzy - domagała się zwrotu zwoju.

Pełna lista Manot

Manot Za

Symbol Zdjęcie Opis
1200px-VeveAyizan.svg 96b49507f6e993a2ee9d4cda327e77d7--sci-fi-star-wars "Wodne nimfy z planety raju"

Selonianie - najważniejsze Manot. Rasa ta zamieszkuje planetę Selonia. W politeistycznej religii tej rasy Ondai figuruje jako jeden z najważniejszych bogów. Według tej rasy, Ondai nie urodził się jako istota nadprzyrodzona - został on taką w wyniku wypadku który to przeżył jako dziecko, z którego to uratowali go Selonianie. Aby się za to odwdzięczyć nadał wyspom Selonii życie i lasy, zapełnił oceany rybami i dał Selonianom zdolność wytwarzania broni. Przez wiele tysięcy lat opiekował się Selonią aż zniknął.

768 Yael "Pustynne drapieżne orchidee"

Catharzy - Rasa ta zamieszkuje planetę Cathar, Mandalorianie nie darzą ich szacunkiem. U tej rasy znaczną większość wyznawców Ondai, figurującego jako mniejsze bóstwo zwane Tamuką to kobiety, szczególnie młode.

C96a2eafb5aa6cff558a55b1e991491b
Cantrosian minka
"Najmniejsi z moich, jak dzieci potrzebujące opiekuna"

Cantrosianie - niskie, kotopodobne stworzenia zamieszkujące bagienną planetę Cantros 7. W ich religii, Ondai figuruje jako "O", jeden z duchów których przywołać może Mag Przywołan.

Manot Va

Symbol Zdjęcie Opis
1200px-VeveDamballah.svg Tinnell purr "Nikt nie wie gdzie jest ich planeta. Tylko w moim sercu jest ich dom."

Tinnell - najbardziej tajemnicze wśród Manot. Nikt nie wie gdzie znajduje się ich planeta, nie wiadomo o niej nic poza tym iż jest pokryta lasem i prawdopodobnie umieszczona gdzieś blisko środka galaktyki. W ich religii, Ondai jest pomniejszym bóstwem określanym jako Tamukai.

450px-VeveBrigitte.svg Wezyr ukradł mi ciasto "Kobiety tej rasy, jeśli pokłonią się przedemną należą do mnie, lecz nie porzucę ich nawet jeśli nie."

Bothanie - w przeciwieństwie do innych Manot, w wypadku Bothan wiara w Ondai jest ograniczona do jednej płci - kobiet. Jedynie Bothańskie kobiety mogą wierzyć w Ondai, który w panteonie bogów Bothańskich jest określany jako pomniejsze lecznicze bóstwo - Satamara.

Manot Ka

Zdjęcie Opis
Amaran "Są jedynymi."

Amaran - znają Ondai jako Ó, podobnie jak w wielu innych religiach opisywany jest on jako bóg leczniczy.

Kargul "Ich planeta jest dla nich nieprzystępna. Moja pomoc jest wymagana."

Nelvaanianie - Ondai jest jednym z bóstw którym oddają cześć ich szamanowie - określany jest jako Tamuka.

MirajScintelHS-SotR "Posługują się niewolnikami, na co ja jednak przymykam oko do czasu."

Zygerrianie - jako jedyni Manot, nie wierzą w Ondai.

Inne informacje

Powszechnie wiadomo że wyznawcy Ondai uznają też inne rasy, nie tylko wymienione w Taranga za Manot. Kardynałowie Ondai kilkaset lat przed Bitwą o Yavin wydali oficjalną listę takowych ras do użytku wewnętrznego i dla innych wyznawców Ondai, wykazuje ona że takowych ras jest znacznie więcej, zarówno Za, Va jak i Ka - najwięcej Manot sklasyfikowano jako Ka.

"Eksperymenty"

W znalezionej w roku 1968 BBY na planecie Nibiru w grobie Mrocznego Lorda Sithów odnaleziono zaginioną, wyrwaną część Tarangi, na której to znajdują się informacje na temat "eksperymentów" na Manot, określanych także w skrypturze jako "Najwyższe Manot" z nieznanego powodu, opisuje on stworzenie kilku wrażliwych na Moc przedstawicielek Manot zmodyfikowanych poprzez edycję DNA oraz komórek macierzystych. Lista Eksperymentów to:

  • Dwumetrowa Cantrosianka, mutacja ta jest rzadka i występuje u 0,1% populacji Cantrosian w wyniku nadmiaru hormonów wzrostu, najbardziej znaną Cantrosianką-gigantem jest Darth Semanha.
  • Zygerriańska Królowa, mierząca 20 metrów Zygerrianka.
  • Krzykacz, Selonianka posiadająca o 50% większe płuca oraz zdolna otwierać usta do niemalże nienaturalnego stopnia.
  • Ai, Amaranka posiadająca żółto-fioletową pigmentację skóry z białym futrem w kilku miejscach.
  • Syjamskie Cathary, dwie Catharki połączone ciałem, zwój opisuje je jako w pełni funkcjonujące, ale posiadające dwie inne osobowości.
  • Selonianka z sześcioma parami piersi, Selonianie posiadają na ogół jedną lub trzy pary piersi.
  • Żywa Planeta, Manot wielkości planety podłączona do systemu podtrzymywania życia, prawdopodobnie umieszczona jako pułapka - jej koordynaty wskazują gwiazdę, a samo istnienie członka jakiegokolwiek gatunku rozumnego który jest wielkości planety jest biologicznie niemożliwe w 99% przypadków.
  • Mózgozwęglacz, Bothanka posiadająca wysoki stopień zaznajomienia z Mocą, zdolna oddziaływać na umysły nawet potężnych Jedi lub Sithów.

Kontrowersje

W Taranga znajduje się cytat który wielu interpretuje za namawiający do ludobójstwa, przez co religia zyskała dość negatywne miano.

"Ktokolwiek zabije lub dokona urazy Manot winien być ukarany śmiercią lub zadaniem bólu dwukrotnie większego od tego jaki zadał Manot w zależności od powagi zadanego Manot bólu."

Fragment ten rzadko był egzekwowany przez kogokolwiek poza Kardynałami, którzy mieli w zwyczaju w ramach kary obcinać palce, łamać kolana lub podpalać a następnie zmuszać do wskakiwania do lodowatej wody. W wypadku zabicia Manot z szczególnym okrucieństwem stosowano wbijanie igieł w oczy i język.