FANDOM


Autorstwa Foxa1010
Era-canonverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Fox1010. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Systemowy Zakon Jedi – organizacja powstała w 19 BBY na miejsce Zakonu Jedi. Ściśle współpracująca z Republiką Systemową. Najczęściej należeli do niej Jedi, którzy przeżyli rozkaz 66. W 4 ABY powstał Nowy Zakon Jedi mający nieco inne reguły i część członków do niego przeszła mając na celu umocnienie jego szeregów i kontynuację Starego Zakonu.

Historia

Kodeks

Symbole

Rangi

Najwyższa Rada Jedi

Tytuł\Okres 19 BBY – 9 BBY

9 BBY – 5 BBY

5 BBY – 5 ABY

5 ABY – 15 ABY 15 ABY – 25 ABY 25 ABY – 35 ABY
Wielki Mistrz K'Kruhk Tunx Kartofed Shaak Ti T'ra Saa Logan Rash Syal Kryze
Wicemistrz Tunx Kartofed Marc Kenobi
Sekretarz Coleman Kcaj
Archiwista Teressa
Marszałek Eeth Koth
Kronikarz Marcxus Nadon Marcxus Nadon Marcxus Nadon
Dyplomata Arthur Diamond
Mędrzec T'ra Saa Shed'eh
Rekruter Rachi Sitra
Rzecznik Viviam Maxime
Uzdrowiciel Miriam Unduli
Technik Carth Lennox
Szermierz Quinlan Vos Marcus Varh Bard Kolar Bard Kolar
Historyk Tera Sinube
Językoznawca Amos Cedrik