FANDOM


Autorstwa Komandora Fly
Swind inaczej CT-9934 to klon Państwa Mandaloriańskiego; później handlarz bronią.

Historia

Szkolenie (33 ABY - 53 ABY)

CT-9334 urodził się w roku 33 ABY na Mandalorze.

Misja Vanexańska (54 ABY)

Dezercja (55 ABY)

Handel z Vokami (56 ABY)

Interes na Fej-gu (57 ABY)

Polowanie na Verfera Lberty'ego (58 ABY - 60 ABY)

Handel z Mechatronusem (61 ABY - 66 ABY)