FANDOM


Autorstwa Foxa1010
Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Fox1010. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Sojusz Socjalistów RS

Sojusz Socjalistów Republiki Systemowej - partia polityczna o charakterze lewicowym, której liderem jest Giddean Danu. Siedzibą partii jest miasto Chris City, Kryzooine.

SSRS została założona w 20 BBY. Sojusz Socjalistów Republiki Systemowej deklaruje się jako partia socjaldemokratyczna oraz zwolennik idei państwa opiekującego się obywatelami.