FANDOM


Autorstwa Hussaryi33
Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Hussarya33. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Rzeczpospolita Cracov - państwo zamieszkałe przez ludzi obejmujące południowo-zachodnią część galaktyki Unindi.

Historia

Powstanie

Ekspansja

Spotkanie z Koenigehradem

Pierwsza wojna z Cesarstwem

Wielka wojna w Unindi

Wojna domowa

Powolna rewolucja

Ustrój

Rzeczpospolita Cracov jest monarchią elekcyjną, jednak król pełni jedynie rolę reprezentacyjną. Praktycznie całość władzy dzierży Senat Rzeczypospolitej, który łączy w sobie inicjatywę ustawodawczą z wykonawczą. Do czasów Rokoszu Voronova decyzje były podejmowane zasadą jednomyślności głosów, jednak tradycja umożliwiała zignorowanie małej grupy niezgadzających się z większością w czasie wyjątkowo przydługich obrad. Jednak po tym wydarzeniu słychać coraz głośniejsze głosy domagające się wprowadzenia zasady większości głosów.

Król oficjalnie jest wybierany przez ogół szlachty, jednak rozmiar państwa oraz liczebność tego stanu, sięgającą nawet do 10-15% społeczeństwa, praktycznie to uniemożliwia, dlatego więc odpowiedzialność za elekcję monarchy spada na Zgromadzenie Narodowe: Senat Rzeczypospolitej oraz sejmiki planetarne.

Armia

Siły lądowe Rzeczypospolitej Cracov nie są zbyt rozwinięte, na każdej planecie stacjonuje zaledwie stutysięczny garnizon. Wyjątkiem jest układ stołeczny, gdzie stacjonuje 200 000 żołnierzy. Naczelnym dowódcą takiego garnizonu jest Marszałek Polny Planetarny, a zwierzchnikiem wszystkich sił jest Marszałek Wielki Planetarny. Jednak Marynarka Rzeczypospolitej jest bardzo liczna i nowoczesna, a przez to silna. Okręty są zazwyczaj grupowane w dywizjonach liczących 2 okręty liniowe lub 4 mniejsze oraz w eskadrach liczących 4 dywizjony. Jeżeli konieczność wymaga, są łączone w grupy wydzielone, zespoły wydzielone lub floty. Naczelnym dowódcą floty jest Marszałek Wielki Przestrzenny. Tradycyjny skrót poprzedzającym nazwy okrętów Marynarki Rzeczypospolitej to CNS (Commonwealth Navy Ship).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.