FANDOM


Era-nrEra-fo
Era-canonverse-dark

Autorstwa Foxa1010
Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Fox1010. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Republika Systemowa w skrócie RS — państwo powstałe w ukryciu przed Zakonem Jedi i Republiką Galaktyczną, założone na mocy tajnego paktu Palpatine'a i Christiana Kryze'a. Początkowo była to Autonomia Imperium Galaktycznego, w rzeczywistości bardzo silnie z nim związana i od niego zależna. Sytuacja ta zmieniła się po rozpadzie Imperium w 5 ABY, kiedy po reorganizacji państwa stała się niezależną Republiką Federalną. Miała trzech głównych wrogów – Zakon Sithańskiego Ognia, Sojusz Niezależnych Systemów i Imperium Systemowe. W 27 ABY po zamordowaniu Logana Rasha zawarła sojusz z Najwyższym Porządkiem, na temat czego zdania były podzielone. Wskutek tych działań wybuchł kryzys, kończący się podziałem Republiki na Państwo Mandaloriańskie i Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów.

Historia

Powstanie

Pierwsza wojna systemowa (5 BBY—0 BY)

Blue_Glass_Arrow.svg Osobny artykuł: Pierwsza wojna systemowa.


Druga wojna systemowa (0 BY—3 ABY)

Blue_Glass_Arrow.svg Osobny artykuł: Druga wojna systemowa.


Niezależność

Kryzys Republikański (27 ABY—35 ABY)

Upadek (35 ABY)

Podległe Organizacje

 • MandalMotors
 • Kalevala Spaceworks
 • Korporacja Czerka
 • Kuat Drive Yards (19 BBY - 4 ABY)
 • Corellian Engineering Corporation (19 BBY - 4 ABY)


Władze

Organy władzy:

 • Ustawodawcza - Senat RS (lider : Marszałek Senatu)
 • Wykonawcza - Rząd (lider : Premier)
 • Sądownicza - Sąd Najwyższy
 • Główna (Wykonawcza + Inicjatywa Ustawodawcza + Najwyższy Sędzia) - Prezydent

Wybory

Wybory Prezydenckie

Wybory odbywają się co 3 lata. W jednym dniu przeprowadza się głosowanie na urząd Prezydenta Republiki Systemowej. Każda partia może wystawić tylko jednego kandydata. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, tydzień później odbywa się druga tura głosowania, do której przechodzi dwoje kandydatów z najwyższą ilością głosów. Miesiąc po pierwszej turze głosowanie odbywa się zaprzysiężenie Prezydenta (na ostatnim posiedzeniu Senatu)

Wybory do Senatu

Miesiąc po zaprzysiężeniu odbywają się wybory do Senatu. Na każdej planecie każda partia może wystawić tylu kandydatów na senatorów, ile przypada miejsc w Senacie na tą właśnie planetę. Tydzień po wyborach odbywa się pierwsze posiedzenie Senatu. Obrady otwierane są przez Prezydenta. Później głos zabiera lider zwycięskiej partii (która rządzi samodzielnie lub tworzy koalicję większościową), a w przypadku koalicji także liderzy partii wchodzących w jej skład, i prezentują kandydatów na Premiera Republiki Systemowej. Po głosowaniu, w którym biorą udział jedynie senatorowie koalicji lub zwycięskiej partii, wybrany Premier prezentuje kandydata koalicji na Marszałka Senatu Republiki Systemowej. Zaraz po nim występują liderzy wszystkich partii, które uzyskały mniej mandatów i prezentują kandydatów na Lidera Opozycji. Chwilę potem odbywa się głosowanie na lidera opozycji, w którym nie biorą udziału partia zwycięska i ewentualni koalicjanci. Po wyborze lidera opozycji, zabiera on głos i prezentuje kandydata opozycji na Marszałka Senatu. Potem odbywa się głosowanie na Marszałka Senatu, który po wyborze zamyka posiedzenie. Tydzień później Premier prezentuje skład swojego rządu i wygłasza expose. Później odbywa się głosowanie o wotum zaufania dla rządu. Do otrzymania wotum potrzebny jest wynik co najmniej 3/5 głosów. Jeżeli rząd nie otrzyma wotum zaufania, urząd Premiera obejmuje ten kandydat, który uzyskał drugi wynik w głosowaniu. Po tygodniu odbywa się druga prezentacja i głosowanie, jeżeli i tym razem rząd nie uzyska 3/5 głosów, Senat zostaje rozwiązany, a miesiąc później odbywają się nowe wybory.

Długość kadencji:

 • Prezydent - 3 lata
 • Premier - 3 lata
 • Marszałek Senatu - 3 lata
 • Minister - 3 lata
 • Senator - 3 lata

Najważniejsze osoby w państwie

Władza w RS
Lata Prezydent Premier Marszałek Senatu Lider Opozycji
19 BBY - 17 BBY Pre Vizsla
17 BBY - 14 BBY Kin Robb

14 BBY - 11 BBY

Jennifer Kryze Korkie Kryze
11 BBY - 8 BBY Riyo Chuchi
8 BBY - 5 BBY Korkie Kryze Lux Bonteri
5 BBY - 2 BBY Marcxus Nadon
2 BBY - 1 ABY Giddean Danu Christian Kryze
1 ABY - 4 ABY Christian Kryze Arthur Diamond Fox Nadon Giddean Danu
4 ABY - 7 ABY Christian Kryze Arthur Diamond Fox Nadon Giddean Danu
7 ABY - 10 ABY Atton Kryze Michael Diamond Raymus Nadon
10 ABY - 13 ABY Atton Kryze Michael Diamond Raymus Nadon
13 ABY - 16 ABY Raymus Nadon Atton Kryze Satele Kryze-Hux
16 ABY - 19 ABY Raymus Nadon Atton Kryze Satele Kryze-Hux Thetron Allada
19 ABY - 22 ABY Forn Anetta Ann Vizsla Maya Bonteri Thetron Allada
22 ABY - 25 ABY Thetron Allada Milius Dao Tarya Llada
25 ABY - 28 ABY Thetron Allada Milius Dao Tarya Llada
28 ABY - 31 ABY Hayar Kryze Thetron Allada
31 ABY - 34 ABY

Hayar Kryze

Thetron Allada
34 ABY - 35 ABY Hayar Kryze Thetron Allada

Systemy należące do Republiki

System Data odłączenia Państwo, w którym znalazł się system
Kryzooine 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Mandalora 35 ABY

Państwo Mandaloriańskie

Concord Dawn 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Ordo 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Zanbar 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
M4-78 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Breshig 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Cheravh 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Draboon 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Harswee 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Hrthging 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Jakelia 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Vorpa'ya 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Japrael (Onderon) 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Pyrshak (Manaan) 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Maltooine 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Mindotooine 35 ABY Państwo Mandaloriańskie
Mon 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Pantora 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Stewjon 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Mirial 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Telos 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Al'Har (Haruun Kal) 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Chalacta 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Cosia 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Decil 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Max Prime (Agenda Prime, Raxus Prime, Milius Prime) 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Deralia 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Kuion (Aria, Kuion, Teria) 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Ala (Ala I, Ala V) 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Christophsis 35 ABY Intergalaktyczne Przymierze Niezależnych Systemów
Peinora 10 ABY Imperium Systemowe
Urnai 10 ABY Imperium Systemowe
Herjas 10 ABY Imperium Systemowe
Ourther 10 ABY Imperium Systemowe
Aard 10 ABY Imperium Systemowe
Jass Par 10 ABY Imperium Systemowe
Kersann 10 ABY Imperium Systemowe
Korelia 5 ABY Nowa Republika
Kuat 5 ABY Nowa Republika
Taris 5 ABY Nowa Republika
Dantooine 5 ABY Imperium Pellaeona
Jascac 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Circapous 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Drogus 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Azkanis 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Callanis 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Datin 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Rassin 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Illum 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Sittus 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Ubrama 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów
Essex 15 BBY Sojusz Niezależnych Systemów