FANDOM


Autorstwa Neura 121

Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę, Choć burza wrogich żywiołów wyje, Choć nas dziś gnębią siły ponure, Chociaż niepewne jutro niczyje. O, bo to sztandar wszystkich galaktyk, To hasło święte, pieśń zmartwychwstania, To tryumf prawa, sprawiedliwości, To zorza wszystkich ludzi zbratania!

Naprzód Transhaario! Na wojnę krwawą, Świętą a prawą! Marsz, marsz, Transhaario!

Hurra! Zerwiemy z Lei dziedzictwem, Od dziś idziemy za Karolem, I w krwi zatopmy nadgniły senat, Spurpurowiały we krwi ludowej! Ha! Zemsta straszna dzisiejszym katom, Co wysysają życie z milionów. Ha! Zemsta prezydentom i demokratom, A przyjdzie żniwo przyszłości plonów!

Naprzód Transhaario! Na wojnę krwawą, Świętą a prawą! Marsz, marsz, Transhaario!

— Transhaarianka, pieśń napisana na cześć Legionu

Proatreański Legion Transhaarii — to formacja wojskowa powołana na terenach Trzeciej Republiki przez mniejszość Proatreańską w rejonie Transhaari. Legion walczył w Drugiej Wojnie Międzygalaktycznej po stronie Osi. Wygrał on z znacznie liczniejszą armią Republiki w słynnej wręcz osławionej legendą Bitwie pod Farentem. Eklysyjscy Proatreanie ukuli legendę jakoby sama Matka ciałem swym pociski osłaniała. Legion został rozbity w Zasadzce pod Haerstad. Jednak jego działania nie poszły na marne i po wojnie w wyniku Rozejmu na Chandrili, obszar Transhaarii został oddany pod kondominium Republiki i Proatrei.

Historia

Powstanie

Legion powstał jako fuzja BWT (Bojówki Wolna Transhaaria) oraz WAT (Wolnej Armii Transhaarii) młodzieżówek partii — WIT (Wolność i Tradycja) oraz PTPwTR (Przedstawicielstwa Transhaaryjskich Proatrean w Trzeciej Republice). Po tym gdy TR odmówiło przeprowadzenia referendum w sprawie secesji do Proatrei.

Wybuch Wojny międzygalaktycznej

Gdy wybuchła druga wojna międzygalaktyczna PLT stanęło po stronie Osi i wypowiedziało wojnę Trzeicej Republice. Dywizje PLT wygrywały z dywizjami TR i przejęły więkoszość Transhaari, aż do czasu gdy połowa Armii Wschód ostała wysłana w celu pacyfikacji Transhaarii. W roku 512 ABY TR upadło się przełamać obronę Proatrean, a w ciągu roku upadła ostatnia twierdza PLT.

Post Cadunt

Działalność PLT nie poszła na marne i w roku 515 w wyniku Traktatu Chandrillskiego Transhaaria została przekazana pod kondominium Republikańsko-Proatreańskim jako Dominium Transhaarii.