FANDOM


Autorstwa Foxa1010
Pakt przyjaźni to tajne porozumienie między RS a IG, zawarte na kilka dni przed wykonaniem Rozkazu 66. Inicjatorami tego paktu byli Sheev Palpatine i Christian Kryze. Sporządzenie i podpisanie dokumentu miało miejsce w biurze kanclerza.


Preludium Podpisania Paktu

Jakiś czas przed wybuchem bitwy o Coruscant, Christian Kryze odkrył spisek Sheeva Palpatine, potajemnie wyciął też z mózgu Foxa komórkę, która była jego ogranicznikiem i w razie otrzymania rozkazu 66 totalnie zmieniała jego tożsamość. Wraz z jego pomocą wyciął te komórki także z mózgów kilkunastu innych zaufanych klonów. Razem z innymi członkami Red Blood już od jakiegoś czasu planował powołanie Republiki Systemowej, a taki pakt mógł doprowadzić do zastrzyku gotówki i sprzętu ze strony Republiki Galaktycznej.

Po podpisaniu paktu

Christian i Palpatine chwilę po podpisaniu paktu.

Wspólnie postanowili nie informować o swoich planach ani Republiki, ani Jedi. Tylko kilka osób opracowało taki plan, według którego Christian miał wymusić przywileje dla RS, gotówkę na start oraz sprzęt, arsenał, flotę oraz materiał genetyczny na stworzenie klonów dla ARS.Sam Christian był przeciwny współpracowaniu z Palpatine'm lecz uznał, że lepiej będzie przystać na kilka jego postulatów, niż zaczynać tworzenie swojego państwa od zera, a utworzenie Imperium była nieuchronna. W późniejszych latach RS oficjalnie była sojusznikiem Imperium, ale i tak potajemnie wspierała żyjących jedi oraz rebelię.

Rozdział 1 - Wstęp

§1

Pakt został podpisany na mocy porozumienia Wielkiego Kanclerza Republiki Galaktycznej Sheeva Palpatine'a i Króla Mandalory Christiana Kryze'a w roku 19 BBY na spotkaniu obu ww. osób w biurze Wielkiego Kanclerza Republiki Galaktycznej w budynku Senatu Republiki Galaktycznej w stolicy Republiki Galaktycznej - Coruscant. Strony paktu tworzą : Christian Kryze i jego państwo oraz Sheev Palpatine i Republika Galaktyczna.

§2

Pakt zobowiązuje strony do obupólnej nieagresji jednego państwa na drugie.

§3

Pakt jest podstawą prawną powstania sojuszniczego państwa Republiki Galaktycznej oraz przekazania mu kontroli nad wybranymi systemami obecnie należącymi do Republiki Galaktycznej i późniejszego przyjęcia systemów obecnie nienależących do Republiki Galaktycznej.

§4

Pakt zawiera również postanowienia zawarte za zgodą obu stron, które w pewnym stopniu mogą ugodzić w jedną lub drugą ze stron, a także Zakon Jedi.

Rozdział 2 - Proklamacja Imperium Galaktycznego

§1

Obie strony wyrażają zgodę na proklamację Imperium Galaktycznego, które powstanie z przekształcenia Republiki Galaktycznej. Władzę w nim i dożywotnie stanowisko Imperatora przejmie obecny Wielki Kanclerz Republiki Sheev Palpatine.

§2

Imperium Galaktyczne będzie państwem, którego ustrój to Monarchia Parlamentarna.

§3

Przekształcenie będzie możliwe tylko i wyłącznie po wykonaniu Rozkazu 66 i ogłoszeniu jedi wrogami państwa. Christian Skywalker, mimo iż jest członkiem zakonu, zostanie ocalony, tak samo jak 99 innych wybranych przez niego jedi, którzy wspólnie z nim utworzą Systemowy Zakon Jedi.

§4

Systemowy Zakon Jedi może wyznawać jasną stronę mocy, aczkolwiek nie ma prawa zakazywać praktykowania ciemnej strony mocy, ani jej zwalczania (chyba, że w szczególnych przypadkach Sheev Palpatine wyrazi na to zgodę). Zakon musi też przyjąć osobne reguły oraz kodeks, nie może przyjmować do siebie jedi, którzy jakimś cudem uniknęli śmierci z powodu wykonania Rozkazu 66. Inkwizycja oraz inni członkowie Imperium nie mają prawa zranić lub zabić jakiegokolwiek członka Zakonu.

§5

Inne reguły określające kompetencje Imperium Galaktycznego zostaną zawarte w Deklaracji Nowego Ładu.

§6

Inne reguły określające kompetencje Systemowego Zakonu Jedi zostaną zawarte w jego kodeksie.

Rozdział 3 - Republika Systemowa

Rozdział N - Dokumenty Załączone