FANDOM


Autorstwa Seasmoke'a65
Era-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-niEra-osEra-sojEra-colEra-rev
Era-canonverse-dark

Mesaeeńczycy to zbliżona wyglądem i cechami do człowieka rasa, pochodząca z Kadann.

Historia

Mesaeeńczycy pojawili się w galaktyce Kadann około 750 BBY, kiedy to Hunroni skrzyżowali się z Khazzakami. Około 300 BBY przemieścili się do sąsiedniej galaktyki Skyriver, gdzie osiedli w Nadsektorze Północnym. Początkowo żyli bez panów nad sobą, w klanach. Ich azyl, Mesaeen [1] pozostawał przez wiele lat nieodkryty. Dopiero w wyniku Operacji Przywrócenie, Nowa Republika zajęła tereny uważane przez Północnych za ojczyste. Początkowa autonomia na wiele się nie zdała, bowiem już w 58 ABY tereny Mesaeeńczyków zajęli Republikanie. Z tego powodu wyniknął trwający niemal 500 lat Konflikt o Nadsektor Północny. W VI wieku ABY w końcu otrzymali szansę na niepodległość. W wyniku Drugiej Wojny Międzygalaktycznej, zostali oswobodzeni spod ręki swoich najgorszych wrogów.

Ordyńcy, bo tak właśnie nazywano ową rasę, byli prawdziwą mieszanką kulturową. Z jednej strony ład i porządek Hunronów, z drugiej zamiłowanie do zabawy i tradycji pochodzące od Khazzackich braci. Przede wszystkim jednak, każdy Mesaeeńczyk był przywiązany do honoru i życia w wiecznej walce. Dopiero około 515 ABY, reformator Subja Khan zaniósł ład i cywilizację wśród wszystkich Ordyńców.

  1. Co ciekawe, ową planetę powinno się nazywać Nowym Mesaeen. Mesaeen bowiem istniała już w Kadann, lecz została zniszczona przez Khazzaków