FANDOM


Autorstwa Silvera635

Komandor to oficerski stopień wojskowy w wielu armiach i flotach. Charakterystyczne jest jego różne umiejscowienie w hierarchiach różnych sił zbrojnych.

Armia

W ARS rangę komandora posiadali żołnierze przeznaczeni na dowódców większych oddziałów. Komandor zawsze dowodził dywizją, czyli miał pod sobą 2 000 żołnierzy. Komandorowie byli też zazwyczaj adiutantami majorów. Komandorowie byli stopniem wyższym od kapitana, czyli na odwrót, niż we flocie.

Flota

We flocie komandor plasował się poniżej kapitana i mógł dowodzić mniejszym okrętem.

Znani Komandorzy