FANDOM


Autorstwa Foxa1010
Era-kanonEra-oldEra-repEra-urEra-impEra-nrEra-fo
Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Fox1010. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Iziz – stolica Onderonu, a także główna siedziba Systemowego Zakonu Jedi. To tutaj wychowywał się Logan Rash.

Geografia

Historia

Gospodarka

Transport

Turystyka

Kultura

Ochrona Zdrowia

Sport

Edukacja

Administracja

Osoby związane z miastem

Miasta Partnerskie