FANDOM


Autorstwa Silvera635
Hass Blers — przywódca bandy renegatów oraz spiskowiec.

Biografia

Wczesne życie (32 BBY—7 ABY)

Hass urodzil się w roku 32 BBY. Niewiele wiadomo o jego wczesnym życiu. Przed 8 ABY zebrał grupę renegatów i dowodził ją do aż do dnia swego aresztowania.

Aresztowanie (8 ABY)

W roku 8 ABY, w ramach tajnej operacji przeprowadzonej przez siły Gwardii Onderońskiej, siedziba Hassa została zaatakowana a jej właściciel został aresztowany. Głównym powodem tej "wizyty" było spiskowanie Blersa oraz jak się później okazało próba obalenia rządów króla OnderonuLogana Rasha.

Ucieczka z więzienia (14 ABY)

Ten fragment artykułu wymaga poszerzenia o informacje z ucieczki Hassa z więzienia.