FANDOM


Autorstwa Silvera635
Gwardia Onderońska — tajne służby, jednostka Armii Republiki Systemowej. Powołana przez króla Onderonu, Logana Rasha w roku 10 ABY. Została rozwiązana w 28 ABY z powodu śmierci większości członków.

Obowiązki i cele

Głównym celem Gwardii Onderońskiej była ochrona króla Onderonu, Logana Rasha. Jednak większa część jej członków brała udział w bitwach toczonych z wrogami Republiki.

Członkowie

Silver10

Jaden Tano w zbroi Gwardii Onderońskiej.