FANDOM


Dobcko to Talz, a zarazem Jedi pochodzący z Orto Plutoni. Pomagał Alastorowi Doole w opiece nad Świątynią na Ilum.

Biografia

Wczesne życie

Urodził się na Orto Plutoni, w jednym z Talzowskich plemion. W odpowiednim do tego wieku trafił do zakonu Jedi, gdzie okazało się że jest analfabetą i nie jest w stanie nauczyć się Basicka. Nie wiadomo jak przebiegł jego trening, ale wiadomo że został Mistrzem.

Praca na Ilum

Przez swoje wady nie był zbyt pożyteczny, dla tego został wysłany na Ilum gdzie wraz z Alastorem Doole strzegł Świątyni. Jego dalsze losy są nie znane.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.