FANDOM


Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Darth Alfa. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Carrias był quarreńskim najemnikiem w armii separatystów. Potem przeszedł na stronę Republiki. Po Rozkazie 66 wspomagał Sojusz Rebeliantów, a potem Nową Republikę.


Narodziny

Łowca nagród

W Konfederacji Niezależnych Systemów

Rozkaz 66

Sojusz Rebeliantów

Początki Nowej Republiki


Śmierć