FANDOM


Autorstwa Davrena
 

Buntownicy to organizacja powstała w 10 ABY to walki z Zakonem Zwolenników Imperium.

Historia

Pewna grupka młodych ludzi postanowiła walczyć z Zakonem Zwolenników Imperium, ponieważ nie chcieli być kontrolowani przez żadną tego typu władzę. Choć współpracowali z Nową Republiką, nie chciała być  jej podległa Ich pierwsza zwycięska bitwa, czyli Bitwa o Jakku skończyła się  śmiercią lidera tejże organizacji. Po wyborze nowego lidera odbyły się 2 bitwy:

Theme

Hollywood Undead - We Are

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.