FANDOM


Autorstwa Kompkompa
Era-impEra-nrEra-foEra-legacyEra-unk
Era-jerzverse-dark

Autorstwa Kompkompa

Bomba plazmowa- wynalazek reviersariańskiego naukowca Vormlorma Nassonotra, wymyślony w 0 BBY.

Produkowana na Esplorut

Podstawowe informacje

Bomba plazmowa to bomba, która jest aktywowana strzałem z blastera lub z działa laserowego (prawdopodobnie strzał z superlasera też może ją aktywować, jednak takich badań nie przeprowadzono, ponieważ Nassonotr nie otrzymał 982 miliardów kredytów od Imperium na badania)  Siedem i pół sekundy po aktywacji, wybucha z dużą siłą. Wybuch zasilony jest plazmą.

Były częścią uzbrojenia szturmowców "plazmowych", którzy służyli na wielu Gwiezdnych Niszczycielach (np. na superniszczycielu typu Emperor


  Ceny i rodzaje

Mała bomba (rozmiar 4) kosztuje 400 cr, średnia (rozmiar 6) kosztuje 1000 cr, a duża (rozmiar 9) 2000 cr.

Imperium zamówiło też bombę rozmiaru 2000 zdolną zniszczyć Gwiezdny Niszczyciel, ale nigdy nie została użyta. Kosztowała ona Imperium 90 milionów kredytów
Bąba

Przykładowa bomba plazmowa (model z 1 ABY)