FANDOM


Nm toronto university of toronto library

Księgi z ręcznie zapisanym Regulaminem Bibliotekii Arkanii, mieszczące się głęboko pod powierzchnią Arkanii w kompleksie mieszkalnym Dartha Kamila.

Regulamin Biblioteki Fanonu Star Wars z dnia 16 maja 2016 roku to ogólne zasady panujące w naszej Bibliotece. Każdy użytkownik, który chce brać udział w życiu Biblioteki musi się z nim zapoznać oraz złożyć przysięgę jego przestrzegania. Złamanie, któregoś z punktów grozi ograniczeniem możliwości edycji (banem). Autorem obecnego regulaminu jest Fox1010.

Rozdział I - Prawa i Obowiązki Użytkowników

 • 1. Każdy użytkownik, mający ogólne pojęcie o o uniwersum Gwiezdnych wojen, ma prawo się rozwijać, tworzyć artykuły oraz własne uniwersa.
 • 2. Każdy na bibliotece ma prawo być szanowany i sprawiedliwie traktowany.
 • 3. Każdy mający przeświadczenie, że został zablokowany niesłusznie, ma prawo skonsultować się z wyższą instancją niż blokująca, zawartą w punkcie 8, rozdziale 3.
 • 4. Każdy ma prawo mieć dobry kontakt z administratorami.
 • 5. Na Bibliotece Arkanii zabrania się:
  • Kopiowania. Na całej Wikii obowiązuje licencja CC-BY-SA, wobec tego wszelkie ewentualne kopie z tej lub innych witryn powinny zawierać informację o autorstwie.
  • Naruszania cudzych uniwersów, czyli edytowania nie swoich fanonów bez zgody właściciela, w co wlicza się również surowiej karane niszczenie cudzej fikcji.
  • Przeklinania (zasada dozwolonego słownictwa na czacie jest bardziej liberalna, jeśli nie uderza w innych użytkowników) i obrażania.
  • Spamowania, reklamy oraz tworzenia artykułów bez jakiejkolwiek poważnej wartości merytorycznej.
  • Uczestniczenia multikontami we wszelkiego rodzaju konkursach (dotyczy archiwistów) oraz korzystania z nich w celu uniknięcia blokady.
  • Dręczenia innych prośbami o połączenie uniwersów, przez co rozumie się także tworzenie postaci bazowanych na użytkownikach bez ich zgody.
  • Publicznego (czat, forum) prezentowania niechęci wobec innych, czy jakichkolwiek rozterek i użalań.
 • 6. Archiwiści i użytkownicy mają prawo do wzięcia udziału w grach typu RolePlay i PlayByForum, jeśli spełniają one podstawowe kryteria poważności i merytoryki oraz są zatwierdzone przez administratora.
 • 7. Archiwiści i użytkownicy mają prawo tworzyć artykuły o humorystycznej tematyce, jednak muszą być oznaczone kategorią Humor. W innym wypadku traktuje się je jako wandalizm. Drugim warunkiem jest wartość merytoryczna fikcji, humor powinien być w miarę właściwy ludziom inteligentnym. Pozostałe arykuły humorystyczne, wywołujące śmiech za pomocą wulgaryzmów, są klasyfikowane jako pseudohumor i traktowane jako wandalizm.

Rozdział II - Wymiar Sprawiedliwości

 • 1. Każda osoba łamiąca jakikolwiek punkt konstytucji podlega karze zablokowania na okres ustalony przez administratora.
 • 2. Osoby, które dopuściły się wandalizmu, celowego kopiowania bez licencji, niszczenia cudzej fikcji, tworzenia artykułów klasyfikowanych jako pseudohumor oraz publicznego oczerniania lub zniesławienia Biblioteki Arkanii niezależnie od miejsca, gdzie to robiła, podlega karze zablokowania bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 • 3. Za mniejsze wykroczenia grozi kara od pouczenia, poprzez ostrzeżenie do krótkotrwałej kary zablokowania w wymiarze ustalonym przez administratora.

Rozdział III - Władze Biblioteki Arkanii

 • 1. W skład kadry Biblioteki Arkanii wchodzą:
  • Biurokraci
  • Administratorzy
  • Moderatorzy
 • 2. W kompetencjach biurokratów leży sprawowanie ogólnej pieczy nad biblioteką, nadawanie uprawnień, dodawanie rozszerzeń oraz zgłaszanie biblioteki do wszelakich konkursów.
 • 3. Administratorzy pełnią funkcję nadzorującą, usuwają zbędne artykuły, rozstrzygają spory, dbają o wygląd forum i aktualizowanie zakątków oraz stoją na straży konstytucji.
 • 4. Moderatorzy pilnują ogólnego porządku na bibliotece, przeglądają, poprawiają i kategoryzują artykuły, rostrzygają mniejsze spory i w razie potrzeby lub problemu są pierwszymi osobami, do których można się zwrócić.
 • 5. Wszelkie niejasne punkty w regulaminie podlegają interpretacji administracji, w razie niejasności zgłoś się do jednego z użytkowników z rangami:
  • Moderator
  • Administrator
  • Biurokrata