FANDOM


Gdy przeglądamy różne artykuły, któraś z nich może nam przypaść do gustu. Możemy zagłosować na nią tutaj, dzięki czemu możemy sprawić, że więcej użytkowników ma szansę się o niej dowiedzieć.

Zasady głosowania i przyznawania tytułu

  1. Każdy zarejestrowany użytkownik, który wykonał min. 25 zmian (nieusunięte edycje i zmiany w rejestrze), może zaproponować artykuł w polu "Kandydatury".
  2. Zwycięski artykuł zostaje wyróżniony na stronie głównej Biblioteki.
  3. Regulamin może być zmieniony po wcześniejszej debacie na stronie dyskusji lub bez niej w sprawach istotnych. Zmiana regulaminu następuje w ostatnim dniu miesiąca z mocą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca następnego. Zmiany istotne mogą zostać przyspieszone.
  4. Artykuł nigdy nie przestanie być wyróżniony, zawsze będzie losowo pokazywany na stronie głównej, chyba, że jego jakość się znacznie pogorszy.
  5. Oprócz kandydatur można głosować na strony w ankiecie, wybierane przez administratorów.
  6. Aby artykuł na medal został wybrany z kandydatur, musi mieć najwyższą różnicę głosów na "tak" i głosów na "nie". W przypadku, gdy dwa artykuły (lub więcej) posiadają różnicę głosów o takiej samej wartości, tytuł artykułu na medal otrzymuje ten z najmniejszą liczbą głosów na "nie".
  7. Artykuł znajdujący się w ankiecie, aby zostać artykułem na medal, musi uzyskać więcej głosów niż różnica liczby głosów na "tak" i głosów na "nie" w tym zgłoszonym w polu "Kandydatury" i posiadającym tę różnicę największą.
  8. Nie można zgłosić artykułu, którego jesteś autorem bądź głównym edytorem. Jeśli jesteś głownym edytorem, trzeba zwrócić uwagę na to, czy twoje edycje wnoszą coś do artykułu, czy są zaledwie poprawkami. Jeśli są to głównie poprawki, możesz zgłosić artykuł.


 

Kandydatury